Δωρεάν Προσφορά Μετάφρασης
Σπουδές και Κατάρτιση
Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση

Μεταπτυχιακό (MSc with Distinction) με τίτλο "Translation & CAT Tools" από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου. περισσότερα

Δίπλωμα στη Μετάφραση (Α-)

Δίπλωμα στη μετάφραση (Βαθμός Α-) από το πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταφραστών της σχολής meta|φραση. περισσότερα

Τετραετείς σπουδές Χημείας

Τετραετής φοίτηση στο Χημικό Αθηνών και εξοικείωση με τη σχετική ορολογία και τις σχετικές επιστημονικές έννοιες. περισσότερα

Πιστ/κό στον Υποτιτλισμό

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου (meta|φραση) σχετικά με τον υποτιτλισμό και τις σχετικές τεχνολογίες. περισσότερα

Πιστ. μετάφρασης πολυμέσων

Summer School in Screen Translation (Subtitling, Dubbing, Audio Descr.,) in Italy, University of Bologna. περισσότερα

Πιστ. Μεταφραστικές Μνήμες

Πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου της σχολής meta|φραση σχετικά με τις Μεταφραστικές Μνήμες. περισσότερα

Μέλος του CIOL UK

Μέλος του Ινστιτούτου Γλωσσολογίας (Institute of Linguists, CIOL) της Μεγάλης Βρετανίας. περισσότερα

Proz Certified Professional

Πιστοποιημένος επαγγελματίας σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης της μεταφραστικής κοινότητας ProZ. περισσότερα

Πιστοποίηση SDL Trados Studio

Πιστοποίηση προηγμένης χρήσης του Trados Studio 2009 σε επαγγελματικό επίπεδο (Level 3) από την SDL. περισσότερα