Υπηρεσίες

Υπηρεσίες μετάφρασης

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μεταφραστικές και γλωσσικές υπηρεσίες που παρέχω (Αγγλικά-Ελληνικά). Κάντε κλικ στο κάθε πλαίσιο για να μεταβείτε στην αντίστοιχη θεματική σελίδα.
Για να λάβετε λεπτομερή προσφορά κόστους και χρόνου...Χρεώσεις

Οι χρεώσεις υπολογίζονται ανά λέξη και εξαρτώνται από τον αριθμό των λέξεων, τη μορφή του αρχείου, τον θεματικό τομέα, το επίπεδο εξειδίκευσης, την πολυπλοκότητα, τη μορφοποίηση και την απαιτούμενη προθεσμία παράδοσης του κειμένου. Είναι δύσκολο να σας δώσω προσφορά τιμής μέσω τηλεφώνου και, συνεπώς, είναι προτιμότερο να μου στείλετε μέσω email τα αρχεία σας για να λάβετε εντός ολίγων ωρών μια μη δεσμευτική λεπτομερή προσφορά τιμής και χρόνου παράδοσης.