Ιατρική μετάφραση

Ιατρικές και Φαρμακευτικές μεταφράσεις

Οι ιατροφαρμακευτικές μεταφράσεις αποτελούν το κύριο πεδίο εξειδίκευσής μου και είναι ο τομέας που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον μου. Στη διάρκεια της πορείας μου στον χώρο της μετάφρασης έχω συνεργαστεί με πολλές φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες (contractors) έρευνας και κλινικών μελετών, οι οποίες μου εμπιστεύτηκαν τη μετάφραση των ιατρικών και φαρμακευτικών κειμένων τους. Επίσης έχω αναλάβει μεταφράσεις από ιδιώτες γιατρούς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ιατρικής επιστήμης. Από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018 εργάστηκα ως επίσημος μεταφραστής/διορθωτής για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ζητήστε προσφορά!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πρωτόκολλα κλινικών μελετών και Έντυπα συγκατάθεσης
Πρωτόκολλο κλινικής μελέτης και Έντυπα συγκατάθεσης για μια πανευρωπαϊκή μελέτη του διαβήτη τύπου 2
Ένθετα συσκευασίας για διάφορες φαρμακευτικές ουσίες
Ευρωπαϊκοί κανονισμοί περί ελεγχόμενων φαρμακευτικών ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Περιβάλλον εργασίας χρήστη και εγχειρίδιο χρήσης για ένα Λογισμικό σύστημα προγραμματισμού θεραπείας
Ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής για διάφορες φαρμακευτικές ουσίες και νόσους
Εγχειρίδιο συσκευής υποδόριας έγχυσης
Πλατφόρμα εργαλείων ποσοτικού προσδιορισμού για την ανάλυση εξετάσεων PET και SPECT εγκεφάλου
Οδηγίες χρήσης γεννήτριας ραδιοσυχνοτήτων για χειρουργική χρήση
Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος χειρουργικής πλοήγησης
Εγχειρίδιο διαγνωστικής συσκευής της Philips Medical Systems
Φυλλάδια πληροφοριών ασθενών για φάρμακα μείωσης της χοληστερόλης
ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Κλινικά πρωτόκολλα Έντυπα συγκατάθεσης (ICF)
Έντυπα αναφοράς περιστατικών (CRF) Έντυπα ρυθμιστικών αρχών
Ιατρικά ερωτηματολόγια Οδηγίες για ασθενείς
Έγγραφα αδειοδότησης σκευασμάτων Ιατρικές εκθέσεις
Αναφορές ασφάλειας ΠΧΠ (SPC)
Ιατρικά/Επιστημονικά journal Άρθρα ιατρικού ενδιαφέροντος
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έχω αναλάβει μεταφράσεις κείμενων μεγάλου όγκου για τις εξής εταιρείες από τον χώρο του φαρμάκου και της ιατρικής τεχνολογίας (είτε απευθείας είτε μέσω μεταφραστικών εταιρειών):

Pharmaxis Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) Biogen Idec Neurology MS
Facet Biotech Biogen Idec Philips Medical
Collin Medical Sutter Medizintechnik GmbH Xion Medical
Glaxosmithkline ASAS (Spondyloarthritis Society) Accuray Incorporated
Rocket Medical Vioser Alco GmbH
Osseon Therapeutics BioAlliance pharma Labtec GmbH
Bayer AG Abbott Laboratories Molmed S.p.A
Laboratorios Liconsa, S.A. Cougar Biotechnology Inc. Andres Pintaluba S.A.
World Health Organisation Laboratorios Cinfa, S.A Carestream Health
Biomerieux sa Actavis hf Pfizer
GE Healthcare PSI-CRO Vasotop