Σελιδοποίηση - Desktop Publishing

Σελιδοποίηση εγγράφων με το Adobe InDesign

Μία από τις υπηρεσίες που αποδεικνύεται συχνά πολύ χρήσιμη είναι αυτή της Σελιδοποίησης (Desktop Publishing ή DTP) κειμένου. Σε πολλές περιπτώσεις εγγράφων με περίπλοκη μορφοποίηση (περιοδικά, φυλλάδια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα πολλά), μετά τη μετάφραση του κειμένου είναι απαραίτητη και η αναπαραγωγή του εικαστικού μέρους του αρχικού εγγράφου με όσο το δυνατόν λιγότερες διαφορές.

Είναι πολλές περιπτώσεις όπου στα χέρια μας έχουμε απλά ένα PDF με εικόνες, γραφικά, πίνακες και κείμενο, και θέλουμε να το μεταφράσουμε στη γλώσσα προορισμού, διατηρώντας όμως όλα τα εικαστικά στοιχεία του πρωτοτύπου... σαν να είχε γραφτεί στη γλώσσα προορισμού. Εδώ εισέρχεται η υπηρεσία Σελιδοποίησης (DTP) με το λογισμικό Adobe InDesign. Κάτι που στη θεωρία ακούγεται απλό, στην πραγματικότητα είναι μια πολύωρη και λεπτή διαδικασία έρευνας και υλοποίησης. Όταν έχουμε να κάνουμε με ένα περιοδικό, ένα φυλλάδιο, μια παρουσίαση ή οποιοδήποτε άλλο έντονα μορφοποιημένο κείμενο ή πληροφορία, το στήσιμο του τελικού εγγράφου είναι εξίσου σημαντικό με την ποιότητα της μετάφρασής του.

Ζητήστε προσφορά για τη σελιδοποίηση του κειμένου σας!

Κλινικά πρωτόκολλα Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια Ενημερωτικά φυλλάδια
Διαφημιστικά φυλλάδια Εκπαιδευτικό υλικό
Χρηματοοικονομικά έγγραφα Παρουσιάσεις
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έχω αναλάβει μεταφράσεις κείμενων μεγάλου όγκου, οι οποίες περιλάμβαναν τη σελιδοποίηση (DTP) του τελικού κειμένου, για εταιρείες από τους παρακάτω κλάδους:

Εταιρείες Κλινικών Ερευνών Ερευνητικά Κέντρα
Τεχνικές Εταιρείες Φαρμακευτικές Εταιρείες
Εκδοτικοί Οίκοι Εκτυπωτικές Εταιρείες