Οικονομική μετάφραση

Μεταφράσεις κειμένων οικονομίας και μάρκετινγκ

Εκτός από την ιατρική και τεχνική μετάφραση, διαθέτω επίσης σημαντική εμπειρία στη μετάφραση οικονομικών κειμένων εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα και επιχειρήσεων από τον χώρο του μάρκετινγκ. Τα σημαντικότερα project που έχω αναλάβει προέρχονται από τον χώρο του marketing, coaching και consulting (περισσότερες από 200.000 λέξεις) από εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εξειδίκευσή μου και ορισμένες από τις συνεργασίες μου στον τομέα.

Ζητήστε προσφορά!

Ισολογισμοί-Απολογισμοί Τραπεζικά έγγραφα
Συμβάσεις-Συμφωνητικά Έγγραφα από τον ασφαλιστικό τομέα
Οικονομικές καταστάσεις Επικοινωνία μεταξύ μετόχων
Χρηματοοικονομικές εκθέσεις Εκκαθαριστικά
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έχω αναλάβει μεταφράσεις κείμενων μεγάλου όγκου για τις εξής εταιρείες (είτε απευθείας είτε μέσω μεταφραστικών εταιρειών):

Oxford University Press Depend LTD
Sterci Prologis
FOREX Trading Platform FOREX Trading Website
Imparta Ltd HR Capital
PR Newswire Ιδιώτες