Μετάφραση ιστοσελίδων

Localisation & Internationalisation

Η μετάφραση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας στην Αγγλική γλώσσα ανοίγει νέους διαύλους επικοινωνίας και νέες αγορές για τον πελάτη και την επιχείρησή του στο εξωτερικό. Από την άλλη, η μετάφραση περιεχομένου από την Αγγλική γλώσσα, ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, καθώς το τοπικοποιημένο περιεχόμενο αυξάνει σημαντικά την επισκεψιμότητα και, άρα, τις πωλήσεις! Φυσικά το ζήτημα δεν είναι μόνο η μετάφραση, αλλά και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας. Οι γνώσεις μου γύρω από το web design και τις web εφαρμογές εξασφαλίζουν ότι αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσμα θα είναι μια πλήρως λειτουργική και προσαρμοσμένη στα εκάστοτε δεδομένα μεταφρασμένη ιστοσελίδα.


Διαδικασία μετάφρασης ιστοσελίδας

Η διαδικασία μετάφρασης (τοπικής προσαρμογής ή διεθνοποίησης) της ιστοσελίδας σας, περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Μετάφραση όλων των στοιχείων της διεπιφάνειας χρήσης (User Interface), των γραφικών, των πολυμέσων και του κειμένου του ιστoτόπου σας
 • Προσαρμογή του μεταφραστικού αποτελέσματος με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της σελίδας στις μηχανές αναζήτησης (εφόσον κάτι τέτοιο έχει ζητηθεί από τον πελάτη)
 • Ολοκληρωμένη διαδικασία online δοκιμής και διασφάλισης ποιότητας σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης (browsers)
 • Χρήση των κατάλληλων εργαλείων Μεταφραστικών μνημών (CAT Tools) για διασφάλιση της συνέπειας του περιεχομένου και εξοικονόμηση κόστους και χρόνου
 • Διαβούλευση με τον πελάτη σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα

Εργαλεία μετάφρασης ιστοσελίδων

 • SDL Trados Studio 2017: Πρόγραμμα μεταφραστικής μνήμης για διευκόλυνση και διασφάλιση ποιότητας στο μεταφραστικό έργο
 • SDL Passolo 2011: Εξειδικευμένο πρόγραμμα τοπικής προσαρμογής και παγκοσμιοποίησης (μετάφραση από και προς τα Αγγλικά) ιστοσελίδων
 • Alchemy Catalyst: Εξειδικευμένο πρόγραμμα τοπικής προσαρμογής και παγκοσμιοποίησης (μετάφραση από και προς τα Αγγλικά) ιστοσελίδων
 • Adobe Dreamweaver: Πρόγραμμα κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδων
 • Filezilla FTP Client: Πρόγραμμα-πελάτης FTP για την online δοκιμή της ιστοσελίδας σας στον διακομιστή μου πριν την τελική παράδοση

Κόστος και χρόνος παράδοσης

Το κόστος και ο χρόνος παράδοσης εξαρτώνται από το εκάστοτε project. Παρακάτω θα δείτε τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος, αλλά και τις πληροφορίες που πρέπει να μου δώσετε όταν ζητήσετε προσφορά για τη μετάφραση της ιστοσελίδας σας. Αφού λάβω το σχετικό αίτημά σας, θα εξετάσω όλα τα παρακάτω δεδομένα και θα σας αποστείλω λεπτομερή προσφορά σε κόστος και χρόνο παράδοσης. Αυτή θα εξαρτηθεί από τα εξής:

 1. Αριθμός λέξεων
 2. Κατεύθυνση μετάφρασης (Αγγλικά προς Ελληνικά ή Ελληνικά προς Αγγλικά)
 3. Θεματικός τομέας (ιατρική μετάφραση, τεχνική μετάφραση)
 4. Απαιτήσεις μετάφρασης και προσαρμογής γραφικών, πολυμέσων κλπ.
 5. Απαιτήσεις μετάφρασης και προσαρμογής κειμένων σε μορφή pdf
 6. Γλώσσα στην οποία είναι «γραμμένη» η ιστοσελίδα (π.χ. HTML, php, flash κτλ.)
 7. Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιείται (CMS)
 8. Απαιτήσεις πελάτη σχετικά με τη δοκιμή και τη διασφάλιση ποιότητας