• ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
  που αποδίδουν πιστά και δημιουργικά
  το μήνυμα του κειμένου σας;
  Μεταφράσεις ιατρικών κειμένων

Εάν ναι, περιηγηθείτε στον ιστότοπό μου για να μάθετε περισσότερα.
Για να λάβετε μη δεσμευτική προσφορά για τη μετάφραση του κειμένου σας...

Μεταφράσεις ιατρικών τεχνικών οικονομικών κειμένων από και προς την Αγγλική γλώσσα.

Ιατρικές μεταφράσεις


 • Ιατρικά ερωτηματολόγια
 • Εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού
 • Έντυπα συγκατάθεσης και ΠχΠ
 • Επιστημονικές αναφορές
 • Κλινικά πρωτόκολλα

Τεχνικές μεταφράσεις


 • Τεχνικά εγχειρίδια
 • Φυλλάδια οδηγιών
 • Φυλλάδια προδιαγραφών
 • Πιστοποιητικά ευρεσιτεχνιών
 • Εκπαιδευτικό υλικό

Σελιδοποίηση (DTP)


 • Κλινικά πρωτόκολλα
 • Διαφημιστικά φυλλάδια
 • Εταιρικές παρουσιάσεις
 • Οδηγίες χρήσης
 • Επιστημονικά άρθρα